Strona poświęcona twórczości Andrzeja Krzanowskiego

Opcje wyświetlaniadostępność
linia - grafika (1)

Reminiscenza

Wykaz kompozycji wg kategoriiWykaz alfabetyczny utworówWykaz chronologiczny
#87 Reminiscenza   wersja B na kwartet smyczkowy (1984)

Grafika dla: Reminiscenza (Kompozycja #87)

@YouTube

Obsada
Vn I, Vn II, Vl, Vcl

Czas trwania
ca 9'

Prawykonanie
28.09.1994, Czechowice-Dziedzice, IV Muzyczne Spotkania Młodych „Alkagran’94”, wyk. Kwartet Śląski

Opis utworu

[…] Kompozycja należy do nurtu, który w twórczości Andrzeja Krzanowskiego można określić mianem intymnych przesłań – dotyczących czy to rodziny (jak „Alkagran”, którego tytuł wywodzi się z pierwszych liter imion Andrzeja, Grażyny oraz dwójki dzieci – Aleksandry i Kamila; Jagna urodzi się później…), czy to osób mu bli­skich i dlań na różne sposoby znaczących. No cóż – na dobrą sprawę był (ponad aparatem instrumentalnym, którym się posługiwał) przede wszystkim lirykiem, pieśniarzem-lirnikiem-bardem i muzyczne „życiopisanie” było mu bliskie, a przynajmniej – nieobce (był w kontaktach z przyjaciółmi jakoś podobny do Edwarda Stachury…). Utwór powstał wtedy, gdy urodziła się Jagna – trzecie dziecko Grażyny i Andrzeja Krzanowskich. Wtedy, gdy zaczynał się czas komponowania cyklu „Reliefów”. Owa „reminiscencja” w „Reminiscenzy” dotyczy zapewne wrażeń i odczuć – choć bez jakichkolwiek spraw ilustrowania – po odbytej z żoną podróży po Francji, sfinansowanej ze stypendium zaoferowanego przez Witolda Lutosławskiego. Podróż ta zaowocowała m.in. wieloma kontaktami z muzycznym środowiskiem Francji, szczególnie w obszarze sceny akordeonowej – zamówieniami i wykonaniami. Nie jest ten utwór „kartką z podróży” – raczej impresją uczuć i wzruszeń. Choć – jak zauważa Grażyna Krzanowska – ów „trytonowy zaśpiew” obecny jest tu jako jeden z muzycznych lejtmotywów wielu kompozycji Krzanowskiego, całość zdaje się zagadkowa, dla dotychczasowego stylu kom­pozytora niereprezentatywna i w swym kształcie wymyka się – jakby – formie. Prawdopodobnie to tu zaczyna się droga do „III Kwartetu” i „Reliefu szkockiego”, to tu też zaczyna się Andrzeja Krzanowskiego poszukiwanie swego „czasu spełnień”, „czasu późnego” (choć przecież jakże przedwczesnego…). Czasu po czasie rozpoznań, eksperymentów, ekskursji i badań swej własnej wrażliwości, swych twórczych możliwości i poszukiwania dla siebie miejsca w przestrzeni europejskiej muzycznej współczesności.

 Andrzej Chłopecki, Kwartet smyczkowy w twórczości „pokolenia stalowowolskiego”, książeczka dołączona do płyty Pokolenie Stalowowolskie, Fundacja Musica Pro Bono, 2011


Rękopis
Autograf ołówkowy w posiadaniu Soni Wachowskiej – autorki pracy magisterskiej „Andrzej Krzanowski 1951 – 1990. Kronika życia i twórczości. Katalog tematyczny dzieł”. Katowice 1992 (podarowany przez Grażynę Krzanowską), Autograf atramentowy w posiadaniu Grażyny Krzanowskiej.

Uwagi

Utwór jest nową wersją napisanej w 1983 roku Reminescenzy na akordeon, klarnet, skrzypce i wiolonczelę.


Media

Nagrania

  • Internet: Reminiscenza wersja B
    ICO-MEDIA#kwartet #reminescenza
linia - grafika (5)

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.