Strona poświęcona twórczości Andrzeja Krzanowskiego

Opcje wyświetlaniadostępność
linia - grafika (1)

O portalu

Pomysłodawcą portalu o kompozytorze jest Andrzej Kosowski, jeden z twórców filmu dokumentalnego Przerwana podróż o Andrzeju Krzanowskim, wydanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne na płycie blu-ray wraz z wykonaniem Audycji V, zarejestrowanym w ramach 61. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w 2018 roku.

Opiekę nad realizacją projektu objęła Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego, powołana w 2014 roku między innymi w celu ochrony dorobku kompozytora. Premiera strony internetowej poświęconej twórcy odbyła się w 2021 roku, na który przypadła również 70. rocznica jego urodzin .

Portal, dostępny również w języku angielskim oraz w wersji dla osób niepełnosprawnych, będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany. Przy tej okazji pragniemy zachęcić do kontaktu z Fundacją wszystkich, którzy zechcieliby wnieść swój wkład w tworzenie strony bądź wzbogacić ją o dodatkowe informacje czy materiały.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania niniejszego portalu, a w szczególności: Panu Andrzejowi Kosowskiemu za koncepcję i wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia, Rodzinie kompozytora za nieoceniony wkład merytoryczny oraz czuwanie nad stroną administracyjno-formalną projektu, Przyjaciołom Andrzeja Krzanowskiego za ochoczo oferowaną pomoc, jak również Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, Izbie Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach, Pani Izabeli Zymer z Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, Panu prof. Julianowi Gembalskiemu, Panu Wacławowi Pintalowi i Panu Robertowi Szalonkowi oraz Organizatorom Międzynarodowych Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie.
                

Jolanta Krzanowska, Prezes Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego

Autorzy portalu:
Producent: Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego
Autorzy tekstów: Grażyna Krzanowska, Jagna Krzanowska
Tłumacz tekstów: Marek Kazmierski
Koordynacja: Kamil Krzanowski, Andrzej Kosowski
Realizacja portalu: Media Target

Informacje techniczne:
Przeglądarki desktopowe obsługujące portal: Chrome od wersji 67, w Firefox od wersji 58, Safari od wersji 13, Microsoft Edge od wersji 75.
Portal działa na urządzeniach mobilnych w systemach operacyjnych Android wspierający Chrome od wersji 67, iOS od wersji 13.

Nota prawna:
Portal oraz jego części składowe i materiały są objęte ochroną prawno-autorską. Inna forma rozpowszechniania portalu, niż korzystanie za pośrednictwem przeglądarek internetowych, jest niedozwolona bez zgody producenta.

Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu materiałów stanowiących merytoryczną zawartość portalu, w szczególności tekstów, nagrań, fotografii i filmów za wyjątkiem zdjęć udostępnionych w celu promocji kompozytora.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

linia - grafika (5)

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.