Strona poświęcona twórczości Andrzeja Krzanowskiego

Opcje wyświetlaniadostępność
linia - grafika (1)

Kanony [I - VI]

Wykaz kompozycji wg kategoriiWykaz alfabetyczny utworówWykaz chronologiczny
#133 Kanony [I - VI]   (1972)

Grafika dla: Kanony [I - VI] (Kompozycja #133)

@YouTube

Obsada
Acc / Pf

Wydanie
Kanon [6] (1973): I Księga na akordeon PWM 1978, s. 4, nr wyd. 8129 Kanon [2] (1974): III Księga na akordeon, PWM 1982, s. 2, nr wyd. 8421


Opis utworu

Podczas studiów kompozytorskich spod ręki Andrzeja Krzanowskiego wyszedł szereg ćwiczeń kontrapunktycznych w formie różnych kanonów. Zostały one ujęte w dwa zbiory: Suitę kanonów i niezatytułowany zbiór kanonów. W obu zbiorach pojawiają się trzy te same utwory, ale w innej konfiguracji i z niewielkimi zmianami.

Suita kanonów zawiera pięć kanonów (w nawiasie kwadratowym podano numerację wg Katalogu Jagny Krzanowskiej):

Kanon I (w kwincie w ruchu prostym) [nr 1],

Kanon II (w odwróceniu) [nr 2],

Kanon III (w oktawie) [nr 3],

Kanon IV (w różnych interwałach) [nr 4],

Kanon V (w różnych przekształceniach rytmiczno-interwałowych) [nr 5]. 

Niezatytułowany zbiór kanonów zawiera cztery kanony:

Kanon I (w kwincie w ruchu prostym) [nr 1],

Kanon II (w oktawie) [nr 3],

Kanon III (w tercji małej) [nr 6],

Kanon IV (w odwróceniu) [nr 2].

Istnieją dwa różne rękopisy kanonów. Pierwszy nie określa dokładnie instrumentu, drugi zawiera znaki regestrów akordeonowych. W obu pojawiają się trzy te same kanony. Różnice pomiędzy ich zapisami są niewielkie i dotyczą głównie artykulacji.

W sumie jest 6 kanonów. Kanon [2] występuje również w zestawieniu z Etiudą [1].


Rękopis
Autografy Suity kanonów i niezatytułowanego zbioru kanonów w posiadaniu Grażyny Krzanowskiej Autograf atramentowy Kanonu [2] i [6] w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Uwagi

Kanony [2] i [6] były utworami obowiązkowymi podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Czechowicach-Dziedzicach w 2012 roku.

Na niektórych rękopisach brak informacji wskazujących na instrument.


Media

Nagrania

  • Internet: Kanony [I-VI], wyk. Paweł Janas, Fundacja im. A. Krzanowskiego
    ICO-MEDIA#kanon
linia - grafika (5)

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.